Navigace

Obsah

Užitečné odkazy

Územní plán obce Mostek

Územní studie ÚS2 Mostek - Slunečná stráň

Územní plán obce Borovnice

 

Dvůr Králové nad Labem, obec s rozšířenou působností

Obec Borovnička

Obec Borovnice  -  Územní plán obce Borovnice

Obec Horní Brusnice

Královéhradecký kraj

 

Ministerstvo pro místní rozvoj, územní plánování a stavební řád

Portál veřejné správy ČR

Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Nahlížení do katastru nemovitostí

Mapový portál Královéhradeckého kraje

Územní plánování Královéhradeckého kraje - zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace obcí

Správa silnic Královéhradeckého kraje

Limity využití území

Radonový program ČR - informace o protiradonových opatřeních ve výstavbě

Státní energetická inspekce

 

Seznamy autorizovaných osob

Seznam revizních techniků spalinových cest - rozdíl mezi oprávněním k provádění kontrol a k provádění revizí!

 

Úřední deska - Stavební úřad