Navigace

Obsah

Multifunkční areál Mostek
 

Dne 7.12. 2009 v 11,00 hodin byl za přítomnosti PhDr. Robina Bönische, poslance Parlamentu ČR, starostů sousedních obcí, dodavatelských firem, vedení obce Mostek a široké veřejnosti slavnostně otevřen multifunkční areál a to ukázkou jízdy v skateparku skupinou nadšenců z Extreme Sports Miletín.

Multifunkční areál Mostek byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod, číslo prioritní osy 13. 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, podoblast podpory Rozvoj venkova.

Za projektem tohoto areálu stojí Ing. Antonín Puncman a David Kefurt. Poskytnutá dotace činila 92,50% z celkových výdajů projektu, nejvýše však 4 456 688,21Kč. Vlastní zdroje příjemce činí 7,50 % což činí 361 356,19 Kč.

Dodavatelem dětského hřistě je firma TR Antoš s.r.o. z Turnova a dodavatelem skateparku je firma PARK PILOT z Kostelce nad Orlicí.