Kontakty na obec

Kontakty na obec

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

Obec Mostek

 

kód obce ČSÚ: 579559

 

kód obce MMR: 09979 1

 

oblast Severovýchod NUTS 2: CZ05

 

Královéhradecký kraj NUTS 3: CZ052

 

okres Trutnov

 

spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným obecním úřadem (POU)
Dvůr Králové nad Labem


vnitřní administrativní členění:


části - Mostek (kód 099791), Zadní Mostek (kód 099821), Souvrať (kód 099813), Debrné (kód 099759)


katastrální území - Mostek (699799), Souvrať (699811), Debrné u Mostku (699756)


sídelní jednotky - Debrné, Dvořáčky, Horní Debrné, Mostecké lázně, Mostek, Přední Mostek, Souvrať, Zadní Mostek

 

Obecní úřad Mostek

 

Výkon státní správy:

 

- působnost obecního úřadu: matrika - správní obvod Mostek, Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice

 

- působnost stavební úřadu - správní obvod Mostek, Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice

 

Statistické údaje stav k 31. 12. 2015

 
ZUJ: 579556
ID obce: 9979
Statut: Obec
Počet částí: 3
Katastrální výměra: 1331 ha
Počet obyvatel: 1237
Průměrný věk: 45
Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: Ne
Kanalizace(ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano

 

Základní kontakty:

tel.  499 691 208
fax: 499 691 344

info@mostek.cz
 

starosta:
Ing. Dagmar Včeláková
starosta@mostek.cz
tel. 499 691 322
mob. 602 656 422

 

místostarosta:
Jaroslav Chalupník
mistostarosta@mostek.cz
tel. 499 691 322
mob. 724 180 062

 

oddávající:
Mgr. Iljana Durecová, Ing. Dagmar Včeláková, Jaroslav Chalupník

 

Zastupitelstvo obce

 

 

Lenka Čedíková
sekretariat@mostek.cz
tel. 499 691 276
- pokladna, podatelna a výpravna, spisová služba, výběr místních poplatků, mzdová účetní, činnost sekretariátu, výběr vodného a stočného, sociální věci, ověřování podpisů a listin, kopírovací služby, povolání VHP, apod.
 

Jana Vlastníková
matrika@mostek.cz
tel. 499 691 208
- matrika, evidence obyvatel, hlavní účetní, ověřování podpisů a listin, vystavování matričních dokladů, uzavírání sňatků, přihlašování obyvatel, potvrzení o trvalém pobytu, žádosti o zrušení trvalého pobytu, apod.
- matrika je vykonávána zároveň pro obce Borovnice, Borovnička a Horní Brusnice
 

Milan Petr
pozemky@mostek.cz
tel. 499 691 208
mob. 603 790 209
- pozemky, bytový technik, správce veřejné zeleně, informace o pozemcích obce, evidence hrobových míst, správa a opravy bytů, bytový pořadník, žádosti o kácení stromů, czechpoint, apod.

 

 

Působnost stavebního úřadu - Mostek, Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice

 

tel.a fax: 499 691 344

 

Ing. Ivana Brdičková - vedoucí
stavebni@mostek.cz

 

Ing. Tomáš Klíma - referent
klima.stavebni@mostek.cz

 

- výkon obecného stavebního úřadu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro území Mostek (části Mostek, Zadní Mostek, Debrné, Souvrať), Borovnice, Borovnička a Horní Brusnice

Místní poplatky

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu (OZV č. 1/2012)

- je splatný vždy nejpozději do 30. dubna daného roku
- pro občany s trvalým pobytem v obci jsou poplatky stanoveny ve výši 410 Kč na osobu (osvobozeno od poplatku je každé 3. a další dítě do 15 let v domácnosti)
- úlevu 50 % od tohoto poplatku mají občané od následujícího roku po 80. narozeninách
- pokud činí výše poplatku více než 1 200 Kč na domácnost, je možné rozložit platbu těchto poplatků tak, že jednu polovinu je možné uhradit do konce dubna a druhou polovinu pak nejpozději do konce měsíce června daného roku
- poplatek za rekreační objekt je stanoven ve výši 500 Kč

 

Po uhrazení polatku za svoz komunálního odpadu je vydána samolepka na svozovou nádobu pro daný rok. Tato vždy platí od 1. 5. daného roku až do 30. 4. následujícího roku. Majitelé rekreačních objektů mohou využít svozových nádob se samolepkou nebo v rámci uhrazení poplatku jsou jim k dispozici 3 pytle na tuhý komunální odpad.

 

Na obecním úřadě je možné také zakoupit pytle na tuhý komunální odpad opatřené logem svozové firmy za 35 Kč. Tyto je nutné umístit v době svozu na svozovou trasu a řádně uzavřít.

 

Na obecním úřadě lze zakoupit i speciální sady barevných tašek na ukládání tříděného odpadu v domácnosti pouze za symbolických 40 Kč za celou sadu. Sada na třídění odpadů obsahuje tři barevně odlišené a snadno omyvatelné tašky k opakovanému použití, které je možné k sobě spojit suchým zipem.

tasky

 

Poplatek ze psů (OZV č. 5/2006)

- je splatný vždy nejpozději do 31. března daného roku pro psy ve věku od 3 měsíců

- sazba poplatku ze psa drženého


1) v rodinném domě činí ročně 50 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč, za druhého a každého dalšího psa (je-li držitel poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, anebo sirotčího důchodu) 300 Kč

 

2) v bytovém domě (s více než třemi samostatnými byty) činí ročně 200 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč (je-li držitel poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, anebo sirotčího důchodu) 300 Kč

 

3) právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající k ostraze objektu firmy činí ročně 50 Kč za prvního psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč

 

Po zaplacení poplatku obrdží držitel psa identifikační známku s vyznačením Obec Mostek a evidenčním číslem psa.
 

Poplatek za užívání veřejného prostranství (OZV č. 6/2006)

 

- sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování služeb vč. letních předzahrádek - 5 Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje - 10 Kč
c) za umístění stavebního zařízení, skládek vč. skládek stavebního materiálu a kontejnerů - 3 Kč
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 5 Kč
e) za ostatní užívání veřejného prostranství - 1 Kč


- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil paušální částkou ve výši 2 500 Kč

- poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství
- od poplatku je osvobozeno umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje potravin a zeleniny,  charitativní a veřejněprospěšné akce, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené

 

Na celém katastrálním území obce Mostek platí Nařízení Obce Mostek č. 1/2015 (tržní řád), který zakazuje tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

 

 

Poplatek za rekreační pobyt (OZV ze dne 1. 1. 1992)

 

- sazba poplatku za rekreační pobyt činí 5 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu
- od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné, držitelé ZTP/P s průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let

- ubytovatel je povinen zaregistrovat se na OÚ od zahájení činnosti ubytování a je povinen vést řádně knihu ubytovaných,  kterou je povinen předložit na OÚ do konce února následujícího roku

 

Poplatek z ubytovací kapacity (OZV ze dne 1. 7. 1994)

 

- sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2 Kč za každé využité lůžko a den
- poplatek se platí z lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu

- poplatku nepodléhá např. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,  ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních a v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

- poplatník je povinen zaregistrovat se na OÚ od zahájení činnosti ubytování a je povinen vést řádně knihu ubytovaných,  kterou je povinen předložit na OÚ do konce února následujícího roku

 

Poplatek ze vstupného (OZV ze dne 28. 10. 1995)

 

- sazba paušálního poplatku ze vstupného
1) hudební produkce konaná  v sále s kapacitou do 100 účastníků - 100 Kč, nad 100 účastníků - 200 Kč; v případě živé hudby bude paušální poplatek snížen o 50 % (splatnost poplatku předem bez vyměření)
2) produkce pořádána na veřejném prostranství - 10 % ze vstupného z úhrnné částky vybraného vstupného (splatnost poplatku do 15 dn od uspořádání akce)

 

- poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit OÚ údaje potřebné ke stanovení místního poplatku (druh akce, pořadatel, datum, místo a čas konání akce)

 

Cena vodného a stočného včetně DPH

 

 

Mostek Souvrať Debrné
Vodné 24,- 24,- 20,-
Stočné 16,- 0,- 0,-
Celkem 40,- 24,- 20,-

 

Cena za uložení fekálií na ČOV Mostek

 

- pro občany Mostku, Souvrati a Debrného - 50 ,- Kč/m3 včetně DPH
- pro ostatní - 100,- Kč/m3 včetně DPH

- občané, chataři a chalupáři v Mostku, Souvrati a Debrném, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť, se mohou také přihlásit k dobrovolné platbě stočného. Poté mohou uložit fekálie na ČOV Mostek zdarma (mimo dopravy)
 

 

 

Hrobová místa na hřbitovech v Mostku a Debrném

 

Místo Celkem Kč za 1 rok Celkem Kč za 5 let
Hrobové místo 50,- 250,-
Dvojhrobové místo 100,- 500,-
Urnové místo 50,- 250,-

Cena zahrnuje:
1) služby související s pronájmem hrobu zahrnuje údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a vzrostlých stromů, údržbu a čištění cest včetně zimní údrby, spotřebu pohonných hmot, úklid odpadků včetně jejich likvidace, údržbu a opravy ostatního zařízení pohřebiště (např. vodovodní pumpy, čerpadla)
2) cena za pronájem hrobového místa je stanovena dle Cenového věstníku Ministerstva financí č. 13/2009

 

 

Rozptyl na rozptylové loučce

 

Úkon Cena za úkon
Rozptyl 150,-/úkon

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK