Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Stavební úřad

Základní informace

Postavení a působnost stavebního úřadu je upravena organizačním řádem OÚ Mostek a vyplývá z příslušných zákonů. Stavební úřad vykonává v celém rozsahu činnost, svěřenou obecným stavebním úřadům.

 

Stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, a dle souvisejících právních předpisů (stavební zákon)

 • vydává územní souhlasy, územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, územní rozhodnutí pro všechny druhy staveb, dále vydává rozhodnutí o využití území, o ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků,
 • přijímá oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu pro stavby uvedené v § 103 stavebního zákona,
 • vydává souhlas s ohlášením staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, vydává stavební povolení k provedení staveb, jejich změn pro stavby, které nejsou uvedeny v § 104 stavebního zákona,
 • vydává kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby podle § 120 a § 122 stavebního zákona,
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy a zabezpečovací práce,
 • povoluje či nařizuje odstranění staveb, rozhoduje o vyklizení stavby,
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu, ukládá pokuty za jeho porušení,
 • projednává správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů proti stavebnímu zákonu, ukládá sankce za jejich porušení,
 • je pověřen výkonem státního dozoru.

 

 

Správním obvodem stavebního úřadu jsou obce:

 •   Mostek (části Mostek, Zadní Mostek, Debrné, Souvrať)
  • katastrální území Mostek, Debrné u Mostku, Souvrať
 •   Borovnička
  • katastrální území Borovnička
 •   Borovnice
  • katastrální území Borovnice u Staré Paky
 •   Horní Brusnice
  • katastrální území Horní Brusnice

 

Správní obvod stavebního úřadu

A picture