Menu
Obec Mostek
Obec Mostekokres Trutnov

Obec

Královéhradecký kraj

Projekt "Zpracování projektové dokumentace Zadní Mostek - splašková kanalizace" byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje v max. výši 300 000 Kč

 

Projekt "Mostek - Dvořáčky, zdroj vody a vodovod" -
realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
ve výši 1,8 mil. Kč.

 

Projekt "JSDH Mostek -
zvýšení počtu řidičů skupiny C"

byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje
ve výši 20 000 Kč.

 

Projekt "Zpracování DUR Labské stezky
v úseku přehrada Les Království - Debrné"

- realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
ve výši 400 000 Kč.

 

 

 

 

portal gov

euzp


Zadní Mostek-splašková kanalizace

Popis projektu:  Předmětem projektu je dostavba kanalizace v místní části Zadní Mostek v délce 2,1 km (vč. veřejných částí přípojek) a napojení na stávající kapacitně vyhovující ČOV. Realizací projektu bude možno připojit 107 ekvivalentních obyvatel a odstranit tak znečištění 4,59 t/rok CHSKCr.

Finanční objem a dotační program
Předpokládané celkové náklady na projekt činí:  19 604 282,91 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 16 287 477,36 Kč
Maximální výše dotace EU činí: 11 401 234,15 Kč (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů je 70%)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního program Životní prostředí.
Specifický cíl: 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
Opatření: 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod, dobudování a výstavba kanalizací

Zahájení stavebních prací: 07/2022
Předpokládané dokončení díla: 06/2023


eu

Projekt ČOV Mostek - kalová koncovka
je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí
Předmětem podpory je pořízení zařízení pro úpravu kalů.
Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady
a navýšení kapacity jejich zpracování o 348 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 2 679 615 Kččist
Dotace EU: 2 277 673 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 401 942 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 6. 5. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 2. 6. 2021
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: obec Mostek


OPZ3Projekt Nové pracovní místo pro Obecní úřad Mostek CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015251
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší soubor na sebe navazujících aktivit, který jako celek má za následek umístění pracovníka cílové skupiny na volné pracovní místo. Dojde ke zvýšení zapojení lokálního aktéra do řešení problému s nezaměstnaností a sociálním začleňování na území MAS Královédvorsko.


EUProjekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Mostek
je spolufinancován Evropskou unií
v rámci dotačních programů MAS Královédvorsko,
programový rámec IROP, opatření Bezpečnost dopravy.
Realizací dojde k vybudování chodníku pro pěší
podél sil. III/32545 směr Borovnička.

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Klikací rozpočet

Rozpočet

Nadace

Dobří andělé

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:415
TÝDEN:2447
CELKEM:1802509