Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

recyklaceV naší obci mají občané a majitelé nemovitostí poměrně široké možnosti v likvidaci a třídění odpadů:

PLASTY - do žlutých kontejnerů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren pouze v menších kusech nikoli např. molitan. Sem je možné vkládat i nápojové kartony tetrapacky od mléka, džusů, apod. !!!

 

SKLO - do zelených kontejnerů je možné vhazovat barevné a čiré sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od marmelád, tabulové sklo z oken a ze dveří. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

 

PAPÍR - do modrých kontejnerů je možné vhazovat jakýkoli papír, není třeba odstraňovat kovové spony (odstraňují se magneticky během zpracování), z obálek není třeba vydolovávat plastová okénka, krabice rozložte (sešlápněte). Papír je možné také odevzdat při sběru papíru místní základní školy.

 

ELEKTROODPAD, BATERIE, POUŽITÉ TONERY - drobná elektrozařízení, baterie (nikoli autobaterie), použité tonery lze odevzdat na chodbě obecního úřadu do sběrných boxů

 

BIOODPAD - v současnosti je možné bioodpad z domácnosti likvidovat do pořízených kompostérů, které byly podle zájmu přiděleny občanům a majitelům nemovitostí.

 

POUŽITÉ KUCHYŇSKÉ TUKY A OLEJE - tyto nevyléváme do kuchyňské výlevky ani do WC, přelijeme je do plastové lahve a vhodíme do hnědých plastových nádob umístěných u prodejny COOP. V žádném případě sem nepatří jiné než kuchyňské oleje (motorové a jiné druhy) a nikoli pouze prázdné obaly od olejů, ale oleje v řádně uzavřených plastových lahvích.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - jde o odpad, který je větších rozměrů a který není vhodné vhodit do popelnic na komunální odpad a už vůbec ne pohodit do příkopu nebo dokonce do lesa, jde např. o koberce, linolea, matrace, umyvadla, záchodové mísy,... Tento odpad je možné umístit pouze po dohodě s obecním úřadem do velkoobjemových kontejnerů u haly.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD - nebezpečný odpad lze odevzdat při mobilním svozu v předem určených termínech vždy 2x ročně, jde zejména o motorové oleje,  tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, odmašťovací prostředky, staré léky, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky, ledničky, televizory, pneumatiky (bez ráfků), elektropřístroje (vysavače, mixéry, rádia atd.).

 

STAVEBNÍ SUŤ, STAVEBNÍ MATERIÁL - tento druh odpadu není možné v naší obci likvidovat, jde zejména o zdivo, keramické obklady, beton, střešní tašky, dřevo, sklo, stavební plasty, asfaltové směsi, výrobky z dehtu, kovy (včetně jejich slitin), vytěžená zemina, kamení a vytěžená hlušina, dále pak izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu. Nejbližší skládka je v Dolní Branné (tel. 499 426 432).

 

KOVOŠROT - v obci je k dispozici místní sběrna kovošrotu (František Slanina u Restaurace Za Mostem).

 

POUŽITÝ TEXTIL A OBUV - použité oděvy, textilní výrobky, obuv, hračky,… lze vhodit do oranžového kontejneru Diakonie Broumov umístěného u prodejny COOP. Zároveň tím pomůžete i lidem v krizové situaci.

 

     Je třeba si uvědomit, že při většině našich lidských činnostech produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

     Děkujeme, že i VY odpad třídíte...

 

Jak správně třídit odpady v domácnosti?

 

O poplatku za svoz komunálních odpadů v naší obci si můžete přečíst na odkaze pro místní poplatky zde

A picture