Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stavební úřad

Organizační zařazení

Obec Mostek

Popis činnosti:

Stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, a dle souvisejících právních předpisů:

  • vydává územní souhlasy, územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, územní rozhodnutí pro všechny druhy staveb, dále vydává rozhodnutí o využití území, o ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků,
  • přijímá oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu pro stavby uvedené v § 103 stavebního zákona,
  • vydává souhlas s ohlášením staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, vydává stavební povolení k provedení staveb, jejich změn pro stavby, které nejsou uvedeny v § 104 stavebního zákona,
  • vydává kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby podle § 120 a § 122 stavebního zákona,
  • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy a zabezpečovací práce,
  • povoluje či nařizuje odstranění staveb, rozhoduje o vyklizení stavby,
  • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu, ukládá pokuty za jeho porušení,
  • projednává správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů proti stavebnímu zákonu, ukládá sankce za jejich porušení,
  • je pověřen výkonem státního dozoru,


Stavební úřad v Mostku vykonává funkci stavebního úřadu pro obce:

•    Mostek (části Mostek, Zadní Mostek, Debrné, Souvrať)
•    Borovnička
•    Borovnice
•    Horní Brusnice

 

Formuláře stavebního úřadu naleznete zde
 

Další užitečné odkazy

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde můžete najít informace k platným právním předpisům, novele stavebního zákona, jeho prováděcím vyhláškám. Jsou zde i formuláře ke stažení.

 

 

A picture