Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán Mostek – opatření obecné povahy včetně odůvodnění
 

Textová část

 Opatření obecné povahy

 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

 Grafická část

 - výroková

    B.1 Výkres základního členění území

    B.2 Hlavní výkres 

    B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 - odůvodnění

   D.1 Koordinační výkres

   D.2 Výkres širších vztahů

   D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 


Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Královehradeckého kraje

 

 

Územní studie ÚS2 Mostek - lokalita Slunečná stráň

Územní studie ÚS2 Mostek - textová část a výkresová dokumentace

 

 

A picture