Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

     Dne 6. prosince 2010 byl předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavou Němcovou udělen znak a vlajka, a to Rozhodnutím č. 9 předsedky Poslanecké sněmovny ze dne 9. listopadu 2010. Rozhodnutí o udělení naleznete  zde

 

     Ideový návrh zpracoval prof. PhDr. Vladimír Wolf z Trutnova a výtvarnou realizaci provedl Jiří Škopek, ak. malíř z Jaroměře. Více o znaku obce naleznete zde

 

 

znak

   

   Návrh znaku patří do kategorie částečně mluvících, tedy odvozených od jména obce.

    Zelený štít vyjadřuje umístění obce uprostřed rozsáhlých lesů.


     V horní polovině znaku je ve stříbře vyveden kvádrovaný most s jedním obloukem, který v minulých staletích překlenoval vodoteč (Borecký potok) a zmáčené území při něm.


     Stříbrná dvě zúžená břevna představují polohu obce mezi dvěma vodotečemi (Borecký potok a Labe).


     Druhým heraldickým znamením v dolní části znaku je mlýnský kámen, rovněž ve stříbře. Okolní skály jsou totiž ze světlých hrubozrnných pískovců.

vlajka

 

    

   Prapor (vlajka) obce vychází ze znaku, je však jednodušší a vyjadřuje název obce (zobrazením heraldického znamení mostku) uprostřed zelených lesů (zelená barva podkladku, listu).


     Poměr šířky a délky vlajky je 2:3. Barvy zelená a bílá. Barevnost vychází ze znaku obce.


     Popis vlajky - na zeleném listu vlajky je u žerďové strany, v její horní polovině, položen bílý mostek.

A picture