Menu
Obec Mostek
Obec Mostekokres Trutnov

Obecní úřad

Obec Mostek

kód obce ČSÚ: 579556

kód obce MMR: 09979 1

oblast Severovýchod NUTS 2: CZ05

Královéhradecký kraj NUTS 3: CZ052

okres Trutnov

spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným obecním úřadem (POU)
Dvůr Králové nad Labem

vnitřní administrativní členění:

 • části - Mostek (kód 099791), Zadní Mostek (kód 099821), Souvrať (kód 099813), Debrné (kód 099759)
 • katastrální území - Mostek (699799), Souvrať (699811), Debrné u Mostku (699756)
 • sídelní jednotky - Debrné, Dvořáčky, Horní Debrné, Mostecké lázně, Mostek, Přední Mostek, Souvrať, Zadní Mostek

Obecní úřad Mostek

Výkon státní správy:

 • působnost obecního úřadu: matrika - správní obvod Mostek, Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice
 • působnost stavební úřadu - správní obvod Mostek, Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice

Statistické údaje stav k 31. 12. 2015

 • ZUJ: 579556
 • ID obce: 9979
 • Statut: Obec
 • Počet částí: 3
 • Katastrální výměra: 1331 ha
 • Počet obyvatel: 1237
 • Průměrný věk: 45
 • Pošta: Ano
 • Škola: Ano
 • Zdravotnické zařízení: Ano
 • Policie: Ne
 • Kanalizace(ČOV): Ano
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano

Základní kontakty:

starostka:

místostarosta:

oddávající:

 • Ing. Dagmar Včeláková, Jaroslav Chalupník, RNDr. Mgr. Ing. Lukáš Petr

Zastupitelstvo obce

Lenka Čedíková

pokladna, podatelna a výpravna, spisová služba, výběr místních poplatků, mzdová účetní, činnost sekretariátu, výběr vodného a stočného, sociální věci, ověřování podpisů a listin, kopírovací služby, povolání VHP, apod.

Dagmar Honců

matrika, evidence obyvatel, hlavní účetní, ověřování podpisů a listin, vystavování matričních dokladů, uzavírání sňatků, přihlašování obyvatel, potvrzení o trvalém pobytu, žádosti o zrušení trvalého pobytu, apod.
matrika je vykonávána zároveň pro obce Borovnice, Borovnička a Horní Brusnice

Milan Petr

pozemky, bytový technik, správce veřejné zeleně, informace o pozemcích obce, evidence hrobových míst, správa a opravy bytů, bytový pořadník, žádosti o kácení stromů, czechpoint, apod.

Působnost stavebního úřadu - Mostek, Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice

Ing. Ivana Brdičková - vedoucí

Ing. Tomáš Klíma - referent

výkon obecného stavebního úřadu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro území Mostek (části Mostek, Zadní Mostek, Debrné, Souvrať), Borovnice, Borovnička a Horní Brusnice

Místní poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu

OZV 1/2023

- je splatný vždy nejpozději do 30. dubna daného roku
- pro občany s trvalým pobytem v obci jsou poplatky stanoveny ve výši 500 Kč na osobu
- úlevu 50 % od tohoto poplatku mají občané od následujícího roku po 80. narozeninách
- úlevu 100 % od tohoto poplatku mají občané, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let věku
- pokud činí výše poplatku více než 1 500 Kč na domácnost, je možné rozložit platbu těchto poplatků tak, že jednu polovinu je možné uhradit do konce dubna a druhou polovinu pak nejpozději do konce měsíce června daného roku
- poplatek za nemovitost (např. rekreační), ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, je stanoven ve výši 500 Kč

Po uhrazení polatku za svoz komunálního odpadu je vydána chytrá samolepka na svozovou nádobu. Majitelé rekreačních objektů mohou využít svozových nádob se samolepkou nebo v rámci uhrazení poplatku jsou jim k dispozici 3 pytle na tuhý komunální odpad.

Na obecním úřadě je možné také zakoupit pytle na tuhý komunální odpad opatřené logem svozové firmy za 50 Kč. Tyto je nutné umístit v době svozu na svozovou trasu a řádně uzavřít.

Na obecním úřadě lze zakoupit i speciální sady barevných tašek na ukládání tříděného odpadu v domácnosti pouze za symbolických 50 Kč za celou sadu. Sada na třídění odpadů obsahuje tři barevně odlišené a snadno omyvatelné tašky k opakovanému použití, které je možné k sobě spojit suchým zipem.

tasky

Poplatek ze psů

OZV 3/2023

- je splatný vždy nejpozději do 31. března daného roku pro psy ve věku od 3 měsíců

- sazba poplatku ze psa drženého

1) v rodinném domě činí ročně 100 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč.

2) v bytovém domě (s více než třemi samostatnými byty) činí ročně 200 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  300 Kč

Po zaplacení poplatku obrdží držitel psa identifikační známku s vyznačením Obec Mostek a evidenčním číslem psa.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

OZV 5/2023

- sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb - 5 Kč

b) za umístění zařízení pro poskytování prodeje - 10 Kč

c) za provádění výkopových prací - 3 Kč

d) za umístění stavebních zařízení - 3 Kč

e) za umístění reklamních zařízení - 10 Kč 

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 5 Kč

g) za umístění zařízení cirkusů - 5 Kč

h) za umístění skládek - 3 Kč

i) za užívání veřejného prostraství pro kulturní akce - 1Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce - 1 Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce - 1 Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - 1 Kč

- poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství
- od poplatku je osvobozeno umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje potravin a zeleniny,  charitativní a veřejněprospěšné akce

Na celém katastrálním území obce Mostek platí Nařízení Obce Mostek č. 1/2015 (tržní řád), který zakazuje tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

Poplatek z pobytu

OZV 2/2023

- sazba poplatku z pobytu činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu
- od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné, držitelé ZTP/P s průvodci, osoby mladší 18 let.

- ubytovatel je povinen zaregistrovat se na OÚ od zahájení činnosti ubytování a je povinen vést řádně knihu ubytovaných,  kterou je povinen předložit na OÚ do konce února následujícího roku

Registrační list k místnímu poplatku z pobytu.

Poplatek ze vstupného

OZV 4/2023

1) sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a) kulturní akci    2%

b) sportovní akci  1%

c) prodejní akci  10%

d) reklamní akci 15%

2) paušální částka na 1 akci činí na:

a) kulturní akci     200 Kč

b) sportovní akci   100 Kč

c) prodejní akci  1 000 Kč

d) reklamní akci 1 500 Kč

- poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit OÚ údaje potřebné ke stanovení místního poplatku (druh akce, pořadatel, datum, místo a čas konání akce)

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2024 včetně 12 % DPH

 

Mostek Souvrať Debrné
Vodné 35,- 35,- 30,-
Stočné 30,- 0,- 0,-
Celkem 65,- 35,- 30,-

Cena za uložení fekálií na ČOV Mostek od 1. 1. 2024

- pro občany a majitele nemovitostí Mostku, Zadního Mostku, Souvrati a Debrného -
65,- Kč/m3 včetně 12 % DPH

- občané, chataři a chalupáři v Mostku, Souvrati a Debrném, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť, se mohou také přihlásit k dobrovolné platbě stočného. Poté mohou uložit fekálie na ČOV Mostek zdarma (mimo dopravy)

- vývoz fekálií je s ohledem na kapacitu ČOV umožněn pouze pro občany a majitele nemovitostí obce Mostek, Zadní Mostek, Souvrať a Debrné

Hrobová místa na hřbitovech v Mostku a Debrném

Místo Celkem Kč za 1 rok Celkem Kč za 5 let
Hrobové místo (rozměr 2 x 1m) 120,- 600,-
Dvojhrobové místo (rozměr 2 x 2m) 240,-

1 200,-

Velký hrob, hrobka (více jak 2 x 2m) 400,- 2 000,-
Urnové místo (4 - 6 uren) 60,- 300,-

Cena zahrnuje:
 Služby související s pronájmem hrobu. Zahrnuje údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a vzrostlých stromů, údržbu a čištění cest včetně zimní údrby, spotřebu pohonných hmot, úklid odpadků včetně jejich likvidace, údržbu a opravy ostatního zařízení pohřebiště (např. vodovodní pumpy, čerpadla)
 

 

Cena za pronájem kolumbária a služby za rozptyl

 

Kolumbárium 300,- Kč/rok (schránka)
Rozptyl 300,- Kč/úkon (jednorázový poplatek)

 

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Klikací rozpočet

Rozpočet

Nadace

Dobří andělé

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:13
TÝDEN:2462
CELKEM:1802524