Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Klikací rozpočet

Rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

PODPORUJÍ NÁS:

Algamo

 

Dobří andělé

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stavební úřad

Základní informace

Postavení a působnost stavebního úřadu je upravena organizačním řádem OÚ Mostek a vyplývá z příslušných zákonů. Stavební úřad vykonává v celém rozsahu činnost, svěřenou obecným stavebním úřadům.

 

Stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, a dle souvisejících právních předpisů (stavební zákon)

 • vydává územní souhlasy, územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, územní rozhodnutí pro všechny druhy staveb, dále vydává rozhodnutí o využití území, o ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků,
 • přijímá oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu v souladu s § 96 odst. 2 stavebního zákona,
 • vydává souhlas s ohlášeným stavebním záměrem pro záměry uvedené v § 104 stavebního zákona,
 • vydává stavební povolení k provedení staveb, jejich změn pro stavby, které nejsou uvedeny v § 104 stavebního zákona,
 • vydává společné povolení pro soubor staveb, kde je příslušný k povolení stavby hlavní (§ 94j stavebního zákona), netýká se staveb podléhajících režimu EIA,
 • je dotčeným orgánem a vydává závazné stanovisko ve společném řízení pro soubor staveb, kde je k povolení stavby hlavní příslušný speciální stavební úřad,
 • vydává kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona) nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 122a stavebního zákona) pro stavby uvedené v § 119 stavebního zákona,
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení (§ 132 odst. 1 stavebního zákona)
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy a zabezpečovací práce,
 • povoluje či nařizuje odstranění staveb, rozhoduje o vyklizení stavby,
 • projednává přestupky proti stavebnímu řádu, ukládá pokuty za jeho porušení,
 • je pověřen výkonem státního dozoru.

 

 

Správním obvodem stavebního úřadu jsou obce:

 •   Mostek (části Mostek, Zadní Mostek, Debrné, Souvrať)
  • katastrální území Mostek, Debrné u Mostku, Souvrať
 •   Borovnička
  • katastrální území Borovnička
 •   Borovnice
  • katastrální území Borovnice u Staré Paky
 •   Horní Brusnice
  • katastrální území Horní Brusnice

 

Správní obvod stavebního úřadu

A picture