Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Stavební úřad

Organizační zařazení

Obec Mostek

Popis činnosti:

Stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, a dle souvisejících právních předpisů:

 • vydává územní souhlasy, územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, územní rozhodnutí pro všechny druhy staveb, dále vydává rozhodnutí o využití území, o ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků,
 • přijímá oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu pro stavby uvedené v § 103 stavebního zákona,
 • vydává souhlas s ohlášením staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, vydává stavební povolení k provedení staveb, jejich změn pro stavby, které nejsou uvedeny v § 104 stavebního zákona,
 • vydává kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby podle § 120 a § 122 stavebního zákona,
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy a zabezpečovací práce,
 • povoluje či nařizuje odstranění staveb, rozhoduje o vyklizení stavby,
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu, ukládá pokuty za jeho porušení,
 • projednává správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů proti stavebnímu zákonu, ukládá sankce za jejich porušení,
 • je pověřen výkonem státního dozoru,


Stavební úřad v Mostku vykonává funkci stavebního úřadu pro obce:

•    Mostek (části Mostek, Zadní Mostek, Debrné, Souvrať)
•    Borovnička
•    Borovnice
•    Horní Brusnice


 

Další užitečné odkazy

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde můžete najít informace k platným právním předpisům, novele stavebního zákona, jeho prováděcím vyhláškám. Jsou zde i formuláře ke stažení.

 

 

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 325x | Datum vložení: 18.09.2015

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 294x | Datum vložení: 18.09.2015

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 279x | Datum vložení: 18.09.2015

4.Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 272x | Datum vložení: 18.09.2015

4a.4.a Žádost o souhlas s dělení a scelením pozemků Staženo: 290x | Datum vložení: 18.09.2015

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 307x | Datum vložení: 18.09.2015

6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 343x | Datum vložení: 18.09.2015

7. Žádost o územní souhlas Staženo: 350x | Datum vložení: 18.09.2015

8. Ohlášení stavby Staženo: 310x | Datum vložení: 18.09.2015

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 300x | Datum vložení: 18.09.2015

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 257x | Datum vložení: 01.10.2015

11. Oznámení o užívání stavby Staženo: 319x | Datum vložení: 18.09.2015

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 273x | Datum vložení: 18.09.2015

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 332x | Datum vložení: 18.09.2015

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 315x | Datum vložení: 18.09.2015

15. Ohlášení odstranění Staženo: 304x | Datum vložení: 18.09.2015

16. Návrh na kolaudační rozhodnutí (stavby pravomocně povolené před účinností nového stavebního zákona) Staženo: 286x | Datum vložení: 18.09.2015

18. Žádosti o koordinované stanovisko Městského úřadu Dvůr Králové n. L. Staženo: 292x | Datum vložení: 18.09.2015

A picture