Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Stavební úřad

Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Stavebník je povinen k žádostem o vydání rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby předkládat vyjádření (stanoviska) vlastníků (správců) technické infrastruktury.

Tato povinnost platí pro stavebníka i v případě, že záměr nevyžaduje "povolení" stavebního úřadu (§ 79).

 

Základní odkazy:

ČEZ Distribuce, a. s. (Distribuce, ICT Services + Telco Pro Services)

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) - dříve O2

GridServices, s.r.o. (PLYN) - dříve RWE

V jednotlivých obcích je provozována veřejná kanalizace, veřejný vodovod, veřejné osvětlení. O vyjádření k této infrastruktuře je třeba požádat o vyjádření příslušnou obec.

 

Ostatní:

(nejčastěji se vyskytující)

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC)

ČD - Telematika a. s.

České radiokomunikace a. s.

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

Dle druhu záměru a jeho umístění mohou být požadována i další stanoviska a vyjádření ostatních správců (vlastníků) technické infrastruktury.

 

Stavba v ochranném pásmu dráhy

Stavbou v ochranném pásmu dráhy je stavba, která se nachází v prostoru po obou stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou u dráhy státní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

Souhrnné stanovisko k této stavbě vydává Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC)

 

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., Zákona o dráhách v platném znění, je nutné požádat také Drážní úřad o vydání souhlasu se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy/v obvodu dráhy.

Žádost se posílá na adresu Drážní úřad, Wilsonova, 121 06 Praha2.

 

 

 

 

A picture